A2 初級 568 タグ追加 保存
動画の字幕をクリックしてすぐ単語の意味を調べられます!
単語帳読み込み中…
字幕の修正報告
HD
[ HA"ILL KMANORKW CTHHAIK
HA
NN
ELPLAYS HA]LL
A
N
♪♪HA SLLOMMAETRKIM CESHA, NNI LK
C
HA♪NN♪EL I THIHANKLL TMAO RKMY ♪
MA
HA

RK
LL

C
MA

HA
RKTO C DHAESNNERELVE K

NN
EL
♪♪HA WLLHAMATL
EL♪♪ IHA ALLLWMAAYRKS L
MA♪RK♪ C FHAAINS
MA

LL
RK
C
HAJUNNSA
HA
NN

LL♪MA♪RK I C NHA
EL

C
HA
HATHLLATMA
LL♪MA♪RK B CUTHA TNNHEELN YOU H♪
RK♪ C♪HA ANNND THDHAT'S HAWHLLE♪
RK
EL

C
THERHAE LLWAM♪

HA
NN
EL
C
NN
RK
LL

C
MA

HA
RK

HD
CCOHAULNNDL

♪HA♪LS
HA
HA
LL
MA
RK
C
HA
NN♪EL♪ AF♪
RK
C
HA
NN
EL
♪HA♪LL AMAFL
HA
RK

NN
C

EL
HA

♪HA♪LL YMAOURK K L
NN

ELWILL SHATILLLD
EL
♪HA♪LL UMANSRKHA CKEHAAC
MA
RK
C♪HA♪NN AELND I KHANL
ISHA TLLRUMAE RK♪ CA

RK
C
HA
NN
♪HD♪ YOUHA ALLREMA C
HA
LL
HA

MA
LL

RK
MAANRKD CTHHAE NNSC

C♪HA♪NN TELHE ,
♪HA♪LL YMAOURK A CREHA MNNYA
♪♪HA YLLOUMA'LRKL CNEHAVENA
C

HA
NN
EL
WHATHA YLLOUMA A
HA♪NN♪ YHDOU AREHA ALL PMAA♪
RK
LL

C
MA

HA
RK

NN
C

EL♪♪ YHAOULL GMN
HATONN THEHD HEN

nn
el
♪♪Ha YllOUma ArkRE C a
ll
ma
THE HaBEllSTma OrkF CM♪

rk♪ C♪ha Inn'LelL ALWn
C
ha
ISHa WllITmaH rl

nn♪el♪ ANDHa D
♪HD♪ LOVHaE llKEmaEPrkSl
Ha
ll
CGOhaNNnnA elRISE Ha♪ll♪ma

ma♪rk♪ C ShaURnnE ASHD THa
el
♪Ha♪ll OmaURrk L COVhaE nnWO
ll

ma
rkON C AhaNDnn OelN ♪a
Ha♪ll♪ma ArkFT CEa
Ha
ll
ma
rk
C
ha
nn♪el♪ AFD
ma
Ha

rk
ll

C
ma

ha
rk

nn♪el♪ YOUHa KlE
CWIhaLL SHDTILa

Ha
ll
ma♪rk♪ C UhaNBnnRa
ha
nn
♪HD♪ UNSHaHAllKEml
Ha♪ll♪ma FrkO♪
ha
nn
el♪♪ AHaNDll Ima KrkNa
maISrk T CRUhaE nn♪♪

ha♪nn♪el IT'S HaTRllUEma rka
k
ha
nn
HD
♪♪Ha a
rk
C
ha
nn
el
♪Ha♪ll k
nn
el
ma

Ha♪ll♪ma Irk'M C ThaELna
rk

CITha'Snn TelRUE ♪Hal
C
Ha

ha
ll

nn
ma

el
rkIS C Thk

♪♪Ha OlD
♪Ha♪ll Ima KrkNO CW haITnn'Sel a
l

ll
ma
rk
C
ha
nn
♪HD♪ a
el
Ha
ll
ma
rk♪ Ck
el
[ HaCHllEEmaRSrk A CNDhl
Ha[ llLAmaUGra
コツ:単語をクリックしてすぐ意味を調べられます!

読み込み中…

Donny & Marie Osmond I know this much is True

568 タグ追加 保存
邱美育 2017 年 7 月 30 日 に公開
お勧め動画
 1. 1. クリック一つで単語を検索

  右側のスプリクトの単語をクリックするだけで即座に意味が検索できます。

 2. 2. リピート機能

  クリックするだけで同じフレーズを何回もリピート可能!

 3. 3. ショートカット

  キーボードショートカットを使うことによって勉強の効率を上げることが出来ます。

 4. 4. 字幕の表示/非表示

  日・英のボタンをクリックすることで自由に字幕のオンオフを切り替えられます。

 5. 5. 動画をブログ等でシェア

  コードを貼り付けてVoiceTubeの動画再生プレーヤーをブログ等でシェアすることが出来ます!

 6. 6. 全画面再生

  左側の矢印をクリックすることで全画面で再生できるようになります。

 1. クイズ付き動画

  リスニングクイズに挑戦!

 1. クリックしてメモを表示

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔