C1 上級 123 タグ追加 保存
動画の字幕をクリックしてすぐ単語の意味を調べられます!
単語帳読み込み中…
字幕の修正報告
Har du också tänkt sista gången
Och gjort samma miss som var om sen
Har du också legat vaken flera nätter
Panik massa press, pressar tänder
Har du också lovat dig själv att imorn tar jag tag i mig själv
Har du också provat deras norm och sen fattat att du inte är som dom
Har du också satt i en bil bara kört tills du inte har bensin
Har du också tänkt om jag flyr kommer allt bli bra inuti
Har du också fattat till slut att rätta det är du
Du behöver inte bära allt själv, för jag har kämpat precis som det känns
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
Soldat
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
(Soldat)
Har du också kört huvet i väggen så hårt som det känns att du sprängt det
Har du också svurit att aldrig ge upp det du drömt om oss i framtin´
Har du också stått på ditt jobb sen känd du är värd mer än så
Har du också stressat ihjäl dig
För den lön som knappt ger dig själ nej
Jag har också tappat ibland
Och snabbt vill jag komma ikapp
Jag har också sätt när du faller och försökt bygga nytt ifrån marken
Jag har också vart nära min gräns och jag fattar precis hur det känns
Men jag lovar att allt kommer vända
Om vi lovar att tro på oss själva
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
(Låt mig vara din soldat) Soldat
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
Ey, för dom pekar
Blinkar in oss vinkar hitåt
Måste bli nått
Stoppa normer, vilka sorger
Byggt ett luft slott utav ångest
Informerar och aggerar
Ger oss manus för att leva
Så vi blundar för det skeva
Men om du vågar kan du segra
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
(Låt mig vara din soldat) Yeah yah
(Jaaag) Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
Soldat
Låt mig vara din soldat
Oh oh oh oh
Yeah låt mig vara din soldat
Låt mig vara din soldat
コツ:単語をクリックしてすぐ意味を調べられます!

読み込み中…

Albin - Din soldat (Lyric Video) ft. Kristin Amparo (歌詞/lyrics)

123 タグ追加 保存
Bruce Chen 2018 年 2 月 23 日 に公開
お勧め動画
 1. 1. クリック一つで単語を検索

  右側のスプリクトの単語をクリックするだけで即座に意味が検索できます。

 2. 2. リピート機能

  クリックするだけで同じフレーズを何回もリピート可能!

 3. 3. ショートカット

  キーボードショートカットを使うことによって勉強の効率を上げることが出来ます。

 4. 4. 字幕の表示/非表示

  日・英のボタンをクリックすることで自由に字幕のオンオフを切り替えられます。

 5. 5. 動画をブログ等でシェア

  コードを貼り付けてVoiceTubeの動画再生プレーヤーをブログ等でシェアすることが出来ます!

 6. 6. 全画面再生

  左側の矢印をクリックすることで全画面で再生できるようになります。

 1. クイズ付き動画

  リスニングクイズに挑戦!

 1. クリックしてメモを表示

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔