Placeholder Image

字幕表 動画を再生する

 • I knew I'd see her around Tôi biết rồi tôi sẽ nhìn thấy cô ấy

 • I'd be at some party, she'd show up and I'd be walking out Tại một bữa tiệc nào đó, cô ấy đến và tôi sẽ rời khỏi đó ngay lập tức

 • Or across some parking lot hiding behind her sister Hay ở một bãi đỗ xe nào đó khi cô ấy đang trốn phía sau chị gái mình

 • I'd look up, she'd be at the red light beside me Khi tôi ngng lên thì cô ấy đang chờ đèn đỏ ngay bên cạnh

 • In that white Maxima with the sticker on the back Trong chiếc xe Maxima màu trng với miếng dán phía sau

 • I'd act like I didn't see her Tôi sẽ ginhư tôi không nhìn thấy cô ấy

 • We'd pay at the same pumps Chúng tôi sẽ muang ở cùng một nơi

 • Flip through the same stations Đi quang một trạm xăng

 • And slow down for the same curves Hay cho xe chạy chậm lại cùng một khúc cua

 • Run around with the same crowds Qua lại với cùng một nhóm bạn

 • We just needed some time Chúng tôi chỉ cần chút thời gian

 • She could get on with her life and I'd get on with mine Cô ấy có thquen dần với cuộc sống mới và tôi cũng vậy

 • Thought I would be fine, heh, but maybe not Nghĩ rằng tôi sẽ ổn thôi, nhưng thật ra có lẽ không phải

 • I knew she'd find a way to get over me Tôi biết cô ấy sẽ có cách để quên tôi

 • But I'd never thought that... Nhưng tôi chưa bao ginghĩ rằng ...

 • ...she would get down with somebody I know ... Cô ấy sẽ cặp kè với một ai đó mà tôi quen

 • I guess that's just how it goes Tôi nghĩ chắc là vậy thôi

 • When you break up in a small town Khi chúng tôi chia tay ở một thtrấn nh

 • I see our friends and they put on a show Tôi gặp gỡ bạn bè của chúng tôi và họ vờ như không

 • Like they don't want me to know Như thể họ không muốn tôi biết

 • So they give me the go-around Nên họ cứ lản tránh câu chuyện của tôi

 • But there's only so many streets, so many lights Nhưng phố xá nơi đây cũng không nhiều

 • I swear it's like I can't even leave my house Và tôi thề là tôi còn chng muốn ra khỏi nhà

 • I should've known all along Tôi nên biết trước rằng

 • You gotta move or move on Tôi nên chuyển khỏi đây hoặc quên đi quá khứ để sống tiếp

 • When you break up in a small town Khi chúng tôi chia tay nhau ở một thtrấn nh

 • For a while I guess they were keeping it low-key Có một thời gian tôi nghĩ họ giấu chuyện đó đi

 • But now it's like these county lines closing in on me Nhưng đường phố nơi đây cũng không rộng lắm

 • I see 'em everywhere together Tôi thấy họ bám lấy nhau ở mọi nơi

 • And it's hitting a little too close to home Thậm chí còn bắt gặp họ ngay khi gần về đến nhà

 • She's so far gone, but she didn't go far Cô ấy đã xa tôi rồi nhưng vẫn sống ở cùng một thì trấn này

 • She was over me before the grass grew back where she used to park her car Cô ấy còn quên tôi nhanh hơn cả đám cỏ dại mọc lại nơi cô ấy từng hay đỗ xe

 • She's leaving those same marks in someone else's yard Giờ đây cô ấy để lại nhng dấu xe đó ở sân sau nhà một ai khác

 • In someone else's arms right down the road Trongng tay một ai khác khi đang lao xe trên đường

 • And I never thought that... Và tôi chưa bao ginghĩ rằng ...

 • ...she would get down with somebody I know ... Cô ấy sẽ cặp kè với một ai đó mà tôi quen

 • I guess that's just how it goes Thì đành phải vậy thôi

 • When you break up in a small town Khi chúng tôi chia tay ở một thtrấn nh

 • I see our friends and they put on a show Tôi gặp gỡ nhng người bạn của chúng tôi và họ cứ vờ như không

 • Like they don't want me to know Như thể họ không muốn tôi biết

 • So they give me the go-around Nên họ cứ lản tránh câu chuyện của tôi

 • But there's only so many streets, so many lights Nhưng nơi đây phố xá cũng không nhiều

 • I swear it's like I can't even leave my house Và tôi thề là tôi còn chng muốn ra khỏi nhà

 • I should've known all along Tôi nên biết trước rằng

 • You gotta move or move on Tôi nên chuyển khỏi đây hoặc quên đi quá khứ để sống tiếp

 • When you break up in a small town Khi chúng tôi chia tay ở một thtrấn nh

 • Her mailbox is seven minutes from mine Hòm thư nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi bảy phút lái xe

 • And I drive into town sometimes I see her sittin' there with him Và đôi khi ngang qua tôi thấy cô ấy đang ngồi đó với hắn ta

 • And I wanna jump out Và tôi chmuốn lao ra khỏi xe

 • I wanna fight cho hắn một trận

 • I wanna say, "... that guy!" but I can't Tôi muốn nói, "... Tên này ư?!" nhưng tôi không thể làm vậy

 • It's my fault, I let her go Đây là lỗi do tôi, tôi đã để cô ấy đi

 • I never thought that... Nhưng tôi chưa bao ginghĩ rằng ...

 • ...she would get down with somebody I know ... Cô ấy sẽ cặp kè với một ai đó mà tôi quen

 • I guess that's just how it goes Tôi nghĩ chắc là vậy thôi

 • When you break up in a small town Khi bạn chia tay ở một thtrấn nh

 • I see our friends and they put on a show Tôi gặp gỡ bạn bè của chúng tôi và họ vờ như không

 • Like they don't want me to know Như thể họ không muốn tôi biết

 • So they give me the go-around Nên họ cứ lản tránh câu chuyện của tôi

 • But there's only so many streets, so many lights Nhưng nơi phố xá nơi đây cũng không nhiều

 • I swear it's like I can't even leave my house Và tôi thề là tôi còn chng muốn ra khỏi nhà

 • I should've known all along Tôi nên biết trước rằng

 • You gotta move or move on Tôi nên chuyển khỏi đây hoặc quên đi quá khứ để sống tiếp

 • When you break up in a small town Khi chúng tôi chia tay nhau ở một thtrấn nh

I knew I'd see her around Tôi biết rồi tôi sẽ nhìn thấy cô ấy

字幕と単語

ワンタップで英和辞典検索 単語をクリックすると、意味が表示されます

B2 中上級

Vietsub】小さな町で解散 - サム・ハント ([Vietsub] Break up in a small town - Sam Hunt)

 • 486 6
  Amy.Lin に公開 2021 年 01 月 14 日
動画の中の単語