C1 上級 197 タグ追加 保存
動画の字幕をクリックしてすぐ単語の意味を調べられます!
単語帳読み込み中…
字幕の修正報告
Gdje idemo kada nam ponestane nade?
Kada se osjećamo prazno...
i kada nam ništa više ne preostaje...
Ponekad postanem tako umoran
I samo pokušavam naći mjesto
Gdje bih mogao da spustim glavu
Onda pogledam gore, prema nebu
I osjetim da me tješi najtoplija svjetlost
Vidio sam ogromne visine...
koje me podsjećaju...
da sam ŽIV,
i da ne želim umrijeti,
i da ne želim izgubiti još jedan dan ili noć...
Znam da postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali.
I znam da postoji nešto...
Znam da postoji nešto više...
Mislim da se svi bojimo
da bismo mogli ostati sami,
sami na Zemlji.
I svi želimo imati malo vjere,
uostalom, tako je bar u mom slučaju...
Ja samo želim da vjerujem.
Vidio sam ogromne visine...
koje me podsjećaju...
da sam ŽIV,
i da ne želim umrijeti,
i da ne želim izgubiti još jedan dan ili noć...
I znam da ipak postoji nešto više,
nešto više od onog za šta živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali.
ZNAM DA POSTOJI NEŠTO...
Ovaj svijet se može srušiti,
u okean,
i može nestati još večeras...
Prvo te zakopam,
pa te onda pokušavam naći,
jer si moj jedini izvor svjetlosti...
Dišem... Ja sam...
Dišem... Ja sam...
ŽIV !!!
Kada mi je bilo 10 godina,
pokušao sam izvršiti samoubistvo.
Bio sam izgubio svu svoju nadu.
Pokušao sam da se udavim,
ali nisam to mogao uraditi.
Jer Bog je imao plan za moj život...
Plan da drugim ljudima dajem nadu i volju za životom,
kroz moju priču...
Ja znam da postoji nešto više,
i ne želim umrijeti...
I ne želim izgubiti još jedan dan ili noć.
I znam da postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta živimo...
Ja vidim to u zvijezdama
i osjećam to na obali.
I znam da postoji nešto više,
JA NE ŽELIM UMRIJETI !!!
ne želim izgubiti još jedan dan ili noć.
Znam da negdje postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta ustvari živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali...
I znam da postoji nešto više...
Ja ne želim umrijeti,
ne želim izgubiti još jedan dan ili noć...
Jer znam da postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali...
Znam da postoji nešto više...
JA ZNAM DA POSTOJI NEŠTO !!!
Ako ne uspiješ dobiti čudo...
POSTANI JEDNO !!!
Preveo i prilagodio: Amar Jašić
コツ:単語をクリックしてすぐ意味を調べられます!

読み込み中…

Nick Vujicic - Something More (Prijevod na Bosanski)

197 タグ追加 保存
Googood Cdd 2016 年 10 月 9 日 に公開
お勧め動画
 1. 1. クリック一つで単語を検索

  右側のスプリクトの単語をクリックするだけで即座に意味が検索できます。

 2. 2. リピート機能

  クリックするだけで同じフレーズを何回もリピート可能!

 3. 3. ショートカット

  キーボードショートカットを使うことによって勉強の効率を上げることが出来ます。

 4. 4. 字幕の表示/非表示

  日・英のボタンをクリックすることで自由に字幕のオンオフを切り替えられます。

 5. 5. 動画をブログ等でシェア

  コードを貼り付けてVoiceTubeの動画再生プレーヤーをブログ等でシェアすることが出来ます!

 6. 6. 全画面再生

  左側の矢印をクリックすることで全画面で再生できるようになります。

 1. クイズ付き動画

  リスニングクイズに挑戦!

 1. クリックしてメモを表示

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔