Placeholder Image

字幕表 動画を再生する

 • ♬ I, I, I, I, ♬

 • ♬ I can fly! ♬

 • ♬ I can fly! ♬

 • ♬ I, I, I, I ♬

 • ♬ I can fly! ♬

 • Yeeeeaaaaaah

 • oo aahhh

 • haaaa

 • Yeeeaaahhh

 • ohhhhhhh

 • yeeeaaahhh

 • ohhhhhhhh

 • ahhhhhhh

 • ahhhhhhh

 • ohhhhhhhh

 • ahhhhhhhhhhhhh

 • Yeah, yeah, yeah

♬ I, I, I, I, ♬

字幕と単語

動画の操作 ここで「動画」の調整と「字幕」の表示を設定することができます

A1 初級

マシュメロ - FLY (Official Music Video) (Marshmello - FLY (Official Music Video))

 • 209 1
  李仰軒 に公開 2021 年 01 月 14 日
動画の中の単語