Placeholder Image

字幕表 動画を再生する

 • (echoes)

 • (echoes)

 • (distant drumming)

 • (gasps)

 • (echoing)

 • (shouts)

 • (voices chanting in foreign language)

 • ♪ ♪

 • Tatou o tagata folau

 • Vala'auina e le atua

 • ♪ O le sami tele e o mai

 • Ia ava'e le lu'itau e lelei

 • Tapenapena... ♪

 • ♪ ♪

 • Aue, aue

 • Nuku i mua

 • Te manulele e tataki iei

 • Aue, aue

 • Te fenua te malie

 • Nae ko hakilia

 • Kaiga e ♪

 • We read the wind and the sky

 • When the sun is high

 • We sail the length of the seas

 • On the ocean breeze

 • At night we name every star

 • We know where we are

 • We know who we are, who we are

 • Away, away

 • We set a course to find

 • ♪ A brand-new island everywhere we roam

 • Away, away

 • We keep our island in our mind

 • And when it's time to find home, we know the way... ♪

 • Away, away

 • We are explorers

 • Reading every sign

 • We tell the stories of our elders

 • In a never-ending chain

 • Aue, aue

 • Te fenua te malie

 • Nae ko hakilia

 • We know the way... ♪

 • (gasps)

(echoes)

字幕と単語

A2 初級

Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i - We Know The Way (From "Moana")

 • 2067 33
  Amy.Lin   に公開 2017 年 02 月 08 日
動画の中の単語

前のバージョンに戻す